p, Wioleta Witecka Poniedziałek  9.00 – 13.30 Wtorek   8.00 – 15.30 Środa  8.00 – 14.30 Czwartek   9.00 – 15.30 Piątek   8.00 – 14.00


15 listopada 2023

Oddychanie jest niezbędne do życia, ale też do komunikowania się i tego, by aparat mowy spełniał właściwie swoją rolę. Poprawny sposób oddychania i dobre gospodarowanie powietrzem jest niezwykle ważne z logopedycznego punktu widzenia , ponieważ ma ogromny wpływ na kształtowanie mowy dziecka. Podstawową zasadą dobrego oddychanie jest to, by dziecko [...]


25 kwietnia 2017

Zajęcia logopedyczne prowadzone na terenie szkoły są tylko częścią właściwej terapii. Konieczna jest współpraca rodziców z logopedą. Dbanie o właściwą artykulację nie ogranicza się do granic gabinetu logopedycznego, konieczna jest kontrola wymowy i mowy dziecka i korygowanie ewentualnych błędów. Rodzice otrzymują od logopedy wsparcie w postaci zeszytów [...]


25 kwietnia 2017