Oddychanie jest niezbędne do życia, ale też do komunikowania się i tego, by aparat mowy spełniał właściwie swoją rolę. Poprawny sposób oddychania i dobre gospodarowanie powietrzem jest niezwykle ważne z logopedycznego punktu widzenia , ponieważ ma ogromny wpływ na kształtowanie mowy dziecka. Podstawową zasadą dobrego oddychanie jest to, by dziecko [...]


25 kwietnia 2017

Zajęcia logopedyczne prowadzone na terenie szkoły są tylko częścią właściwej terapii. Konieczna jest współpraca rodziców z logopedą. Dbanie o właściwą artykulację nie ogranicza się do granic gabinetu logopedycznego, konieczna jest kontrola wymowy i mowy dziecka i korygowanie ewentualnych błędów. Rodzice otrzymują od logopedy wsparcie w postaci zeszytów [...]


25 kwietnia 2017

Logopedą w naszej szkole jest mgr Wioletta Olejnik- specjalista w zakresie neurologopedi, oligofrenopedagogiki , terapeuta pedagogiczny   Do głównych zadań logopedy szkolnego należy: Przeprowadzanie badań przesiewowych. Szczegółowe badania logopedyczne wytypowanych do terapii uczniów diagnoza szczegółowa, określenie kierunków postępowania [...]


25 kwietnia 2017