Patron Szkoły
Do wakcji pozostało:

Jan Kwieciński

 Jan Kwieciński urodził się 15. 02. 1894 r.w Strugiennicach koło Łowicza. W 1916 r. otrzymał nominację
na nauczyciela jednoklasowej Szkoły Powszechnej w Bartnikach. J. Kwieciński był wychowawcą, społecznikiem
i organizatorem lokalnej społeczności, którego zaangażowanie silnie wpłynęło na aktywizację społeczo-ekonomiczną zachodniej części gminy – Bartnik, Radziwiłłowa i Grabiny. Przez 28 lat pełnił funkcje nauczyciela i kierownika szkoły.              
Do głównych osiągnięć szerokiej zawodowej i społecznej aktywności Jana Kwiecińskiego należy zaliczyć:
1917 – Utworzenie Koła Młodzieży Wiejskiej “PRZEBŁYSK”, chóru dla dorosłych, biblioteki.
1921 – Objęcie funkcji kierownika szkoły
1927 – Spowodowanie przeniesienia sołectw Bartnik, Grabiny, Radziwiłłowa z gminy Bolimów do gminy Korabiewice z siedzibą w Puszczy Mariańskiej.
1928 – Członkostwo w Radzie Szkoły Powiatowej w Skierniewicach.
1928 – Założenie Straży Pożarnej w Grabinie.
1935 – Pozyskanie działki od hr. A. Sobańskiego pod zabudowę szkoły.
1938 – Uruchomienie Kasy Stefczyka, która udzielała pożyczek mieszkańcom wsi.
1938/39 – Budowa i otwarcie Domu Społecznego w Bartnikach.
1939 – Mianowanie na kierownika pełnej siedmioklasowej Szkoły Powszechnej w Bartnikach.
Powołanie do życia Związku Strzeleckiego.
1940 – Wstąpienie do AK (stopień podporucznika, pseudonim “KAJUS”)
1941 – Współzałożyciel Spółdzielni Spożywczej “Świt” w Bartnikach.
1918 – 1944 – Prowadzenie wzorowego gospodarstwa rolnego.
12.06.1944 – tragiczna śmierć z ręki okupanta.

 

         Jan Kwieciński przez całe życie kierował się mottem ” Trzeba żyć dla ludzi” .
Mimo przedwczesnej, tragicznej  śmierci w swym życiu osiągnął tak wiele, pozostawiając nam uczniom i nauczycielom  w dziedzictwie wzór do naśladowania.

Jesteśmy dumni, że mamy takiego patrona.

 

 

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

19 kwietnia 1916r. Utworzenie Jednoklasowej Powszechnej Szkoły w Bartnikach.
Lekcje prowadzone były przez  Jana Kwiecińskiegow wynajętych izbach chłopskich
w Bartnikach, Grabinie i Radziwiłłowie oraz w domu Kwiecińskich.

 

1935r. Pozyskanie od Hrabiego Antoniego Sobańskiego terenu pod budowę szkoły.

W latach 1937/1938 Przekształcenie szkoły w Publiczną Szkołę Powszechną III stopnia. Do szkoły siedmioklasowej uczęszczało ponad 400 uczniów.

1938r. Budowa i otwarcie Domu Społecznego w Bartnikach i oddanie budynku na użytek szkoły.

W 1948r. Zakupienie i wyremontowanie baraku poniemieckiego,
w którym zorganizowano kolejne trzy sale lekcyjne i szatnię.

23 marca 1964r. Otwarcie nowego murowanego budynku  szkoły, z którego korzystamy do dziś. Przy wylewaniu fundamentów szkoły pomagała okoliczna młodzież i mieszkańcy.

1 września 1999r. Przekształcenie szkoły ośmioklasowej w sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum.

1 września 2002r. Utworzenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

30.09.2002r. Nadanie zespołowi imienia Jana Kwiecińskiego

19.11.2007r. Powstanie Publicznego Przedszkola w dawnym Domu Nauczyciela

2013r. Rozbudowa budynku szkoły: nowa hala sportowa, pracownia komputerowa, biblioteka, pięć dodatkowych sal lekcyjnych oraz dwie sale dydaktyczne przedszkola.