Nauczyciele
Do wakcji pozostało:

LISTA PRACOWNIKÓW:

Nauczyciele:

 1. Katarzyna Wychowaniec – dyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
 2. Renata Łukasiewicz – wicedyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 3. Małgorzata Abramska – nauczyciel wychowania fizycznego
 4. Małgorzata Adamczyk – nauczyciel przyrody
 5. Ewa Andres – nauczyciel muzyki, plastyki, techniki
 6. Agata Antosik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 7. Anna Augustyniak – nauczyciel języka niemieckiego
 8. Angelika Balińska – nauczyciel techniki, doradztwa zawodowego oraz pedagog szkolny
 9. ks. Bogdan Bareja – nauczyciel religii
 10. Anna Bogin-Łuczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego oraz gry w szachy
 11. Lidia Bojarska-Micewicz – nauczyciel matematyki, informatyki i techniki
 12. Katarzyna Borgulska – nauczyciel języka polskiego
 13. Anna Bożałek – Gałka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel wspomagający
 14. Elżbieta Brzezińska – nauczyciel religii oraz wychowania przedszkolnego
 15. Małgorzata Ciecharowska – nauczyciel geografii
 16. Agnieszka Chełpińska – nauczyciel języka polskiego
 17. Anna Czarnecka – nauczyciel świetlicy
 18. Magdalena Fortuna – nauczyciel języka polskiego
 19. Magdalena Głowińska – nauczyciel wspomagający
 20. Marta Idrian – nauczyciel geografii
 21. Monika Jabłońska – pedagog szkolny
 22. Małgorzata Janicka – nauczyciel świetlicy
 23. Ewa Kamińska – nauczyciel języka angielskiego
 24. Maria Klimska – nauczyciel języka angielskiego
 25. Piotr Kotwicz – nauczyciel wychowania fizycznego
 26. Ewelina Krupa – nauczyciel wspomagający i logopeda
 27. Agnieszka Kurt – nauczyciel matematyki
 28. Małgorzata Łada – nauczyciel przyrody i biologii
 29. Sylwia Markus – nauczyciel wspomagający
 30. Iwona Mazgaj – nauczyciel matematyki
 31. Aleksandra Moskwa – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie
 32. Inna Pańkow – nauczyciel języka angielskiego
 33. Elżbieta Pecyna – nauczyciel wspomagający
 34. Anna Piejak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 35. Jolanta Pilawa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 36. Michał Piłowski – nauczyciel wychowania fizycznego oraz świetlicy
 37. Dorota Przybylska – nauczyciel chemii i biologii
 38. Kamila Rosińska – Mizera – nauczyciel wspomagający
 39. Monika Rosłon – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 40. Grzegorz Sęk – nauczyciel fizyki
 41. Marian Strzemiński – nauczyciel edukacji do bezpieczeństwa
 42. Marcin Szymański – psycholog szkolny
 43. Monika Troszczyńska- Andzelak – nauczyciel religii
 44. Elżbieta Trociuk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 45. Wioleta Witecka – nauczyciel logopeda
 46. Ewa Zawalidroga – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Pracownicy niepedagogiczni:

 1. Lidia Kozłowska
 2. Elżbieta Borowiec
 3. Arkadiusz Borowski
 4. Joanna Czajkowska
 5. Małgorzata Góral
 6. Agnieszka Kindel
 7. Grażyna Kowalska
 8. Agnieszka Mińkowska
 9. Wojciech Woźniak