Nauczyciele
Do wakcji pozostało:

LISTA PRACOWNIKÓW:

Nauczyciele:

 1. Katarzyna Wychowaniec – dyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
 2. Renata Łukasiewicz – wicedyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 3. Małgorzata Abramska – nauczyciel wychowania fizycznego
 4. Ewa Andres – nauczyciel muzyki, plastyki, techniki
 5. Agata Antosik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 6. Anna Augustyniak – nauczyciel języka niemieckiego
 7. Angelika Balińska – nauczyciel techniki, doradztwa zawodowego oraz pedagog szkolny
 8. Anna Bogin-Łuczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego oraz gry w szachy
 9. Lidia Bojarska-Micewicz – nauczyciel matematyki, informatyki, techniki, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa
 10. Katarzyna Borgulska – nauczyciel języka polskiego
 11. Anna Bożałek – Gałka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel wspomagający
 12. Elżbieta Brzezińska – nauczyciel religii oraz wychowania przedszkolnego
 13. Małgorzata Ciecharowska – nauczyciel geografii
 14. Agnieszka Chełpińska – nauczyciel języka polskiego
 15. Anna Czarnecka – nauczyciel świetlicy
 16. Magdalena Fortuna – nauczyciel języka polskiego
 17. Magdalena Głowińska – nauczyciel wspomagający
 18. Monika Jabłońska – pedagog szkolny
 19. Małgorzata Janicka – nauczyciel świetlicy
 20. Ewa Kamińska – nauczyciel języka angielskiego
 21. Maria Klimska – nauczyciel języka angielskiego
 22. Piotr Kotwicz – nauczyciel wychowania fizycznego
 23. Ewelina Krupa – nauczyciel wspomagający i logopeda
 24. Barbara Kuba – nauczyciel wspomagający
 25. Agnieszka Kurt – nauczyciel matematyki
 26. Sylwia Markus – nauczyciel wspomagający
 27. Iwona Mazgaj – nauczyciel matematyki
 28. Aleksandra Moskwa – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie
 29. Inna Pańkow – nauczyciel języka angielskiego
 30. Elżbieta Pecyna – nauczyciel wspomagający
 31. Anna Piejak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 32. Michał Piłowski – nauczyciel wychowania fizycznego oraz świetlicy
 33. Dorota Przybylska – nauczyciel chemii i biologii
 34. Kamila Rosińska – Mizera – nauczyciel wspomagający
 35. Monika Rosłon – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 36. ks. Kamil Sekuła – nauczyciel religii
 37. Grzegorz Sęk – nauczyciel fizyki
 38. Marcin Szymański – psycholog szkolny
 39. Monika Troszczyńska- Andzelak – nauczyciel religii
 40. Elżbieta Trociuk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 41. Ewelina Wagner – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 42. Wioleta Witecka – nauczyciel logopeda

 

Pracownicy niepedagogiczni:

 1. Lidia Kozłowska
 2. Elżbieta Borowiec
 3. Arkadiusz Borowski
 4. Joanna Czajkowska
 5. Małgorzata Góral
 6. Agnieszka Kindel
 7. Grażyna Kowalska
 8. Agnieszka Mińkowska
 9. Wojciech Woźniak