Drodzy Rodzice W roku szkolnym 2022/2023 firmą jaka ubezpiecza wasze dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest PZU. w Załączniku nr 1 ujęte są świadczenia i ich wartość jakie obejmuje polisa. Sposób w jaki można zgłaszać roszczenia  następuje wg załącznika nr 2. W załączniku nr 3 umieszczone są ogólne warunki ubezpieczenia. NR POLISY PZU [...]


27 stycznia 2023

10 grudnia w naszej szkole odbyło się już XIV Spotkanie Bożonarodzeniowe. Podczas uroczystości, wszyscy goście i społeczność szkolna mogli podziwiać program artystyczny przygotowany przez przedszkolaki i uczniów Szkoły Podstawowej. Dodatkowe atrakcje Z okazji Spotkania Bożonarodzeniowego w naszej szkole [...]


26 stycznia 2023

                  ZAPROSZENIE Uczniowie, Rodzice i Pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach zapraszają na              XIV Spotkanie Bożonarodzeniowe,                   które odbędzie się dnia 10 grudnia 2022 r.                       w godz. od 14.30-19.00 W [...]


8 grudnia 2022