Kontakt
Do wakcji pozostało:

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz kontakowy.

Tel.: 046-831-02-18
e-mail: spbart@op.pl (Szkoła Podstawowa)
e-mail: gimnazjum_bartniki@op.pl (Gimnazjum)

Bartniki ul. Miodowa 47
96-332 Radziwiłłów Maz.


KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach, Bartniki ul. Miodowa 47, 96-332 Radziwiłłów Mazowiecki, e-mail: spbart@op.pl, tel.: 046-831-02-18
  2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest – Tomasz Szwed, tel.730 567 007, email: inspektor@cbi24.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z nadawcami korespondencji).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.

Formularz kontaktowy

 

 


Witrynę wykonał: INFO-NET
96-300 Żyrardów, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 12 A
+48 46 855 68 27
e-mail: admin@info-net.pl
NIP 838-17-03-865