WSKAZÓWKI DO ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH W DOMU
Do wakcji pozostało:

Zajęcia logopedyczne prowadzone na terenie szkoły są tylko częścią właściwej terapii. Konieczna jest współpraca rodziców z logopedą. Dbanie o właściwą artykulację nie ogranicza się do granic gabinetu logopedycznego, konieczna jest kontrola wymowy i mowy dziecka i korygowanie ewentualnych błędów. Rodzice otrzymują od logopedy wsparcie w postaci zeszytów zawierających materiały z zajęć, oraz ćwiczenia do pracy z dzieckiem w domu.

Oto kilka wskazówek jak motywować dziecko do ćwiczeń:

 

NALEŻY USTALIĆ WSPÓLNIE CZAS NA ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

Rodzice wraz dzieckiem powinni ustalić czas, który przeznaczą na ćwiczenia logopedyczne. Często proponuję, aby odbywały się one bezpośredno przed odrabianiem lekcji. Taka organizacja pozwoli na systematyczną, codzienną pracę. Wystarczy wtedy 10 – 15 minut ćwiczeń, aby uzyskać zadowalające efekty.

 

RODZIC MUSI BYĆ PRZEKONANY O POTRZEBIE PROWADZENIA TERAPII

Rodzic musi być cierpliwy i wyrozumiały. Na efekty terapii często trzeba długo czekać. Nie należy tracić motywacji do pracy z dzieckiem i stale je mobilizować. Każda nowa umiejętność potrzebuje czasu, aby się rozwinąć i utrwalić. Tylko systematyczna praca i wytrwałość pozwolą osiągnąć cel, jakim jest poprawna mowa i sprawna komunikacja.

 

POPRAWNĄ ARTYKULACJĘ MOŻNA ĆWICZYĆ ZAWSZE

Podczas spaceru, zabawy, przygotowywania posiłku, podczas zwykłej rozmowy z dzieckiem należy zwracać uwagę na jego mowę. Korygować ewentualne poprzez podanie poprawnej formy i zachęcenie dziecka do powtórzenia.

 

POCHWAŁY I NAGRODY

Za solidną pracę należy się nagroda. Dla dziecka ważne będzie, gdy rodzic pochwali je za dobrze wypowiedzianą sylabę czy wyraz – „brawo, świetnie ci poszło, już potrafisz to powiedzieć”.

 

NALEŻY BYĆ W KONTAKCIE Z LOGOPEDĄ

Aby na bieżąco omawiać postępy dziecka, uzyskać wskazówki do pracy z dzieckiem warto być  w kontakcie z logopedą prowadzącym terapię. Na potrzeby ćwiczeń w domu prowadzone są zeszyty – można w nich wpisywać swoje uwagi, bądź pytania. Informacje na temat terapii można uzyskać bezpośrednio od logopedy w dniu, w którym Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach, podczas cotygodniowych konsultacji  oraz podczas  zebrań rodziców (według harmonogramu zebrań).