ZAPISY DO ŚWIETLICY 2023/2024
Do wakcji pozostało:

Szanowni Rodzice,
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak zapisać dziecko do świetlicy?

Zapisu dziecka należy dokonać drogą elektroniczną korzystając z linku: https://forms.gle/pKcKsBA6oVtE2mPp7
uzupełniając kartę zapisu i odsyłając na ten sam adres.

Kto może zapisać dziecko do świetlicy?
Pierwszeństwo zapisu do świetlicy mają uczniowie rodziców obojga pracujących, rodziców samotnie wychowujących dziecko, z rodzin wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym.

Jak dowiem się czegoś na temat zasad funkcjonowania świetlicy?

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w regulaminie świetlicy szkolnej dostępnym na stronie internetowej szkoły.
Zapoznanie się z regulaminem jest obowiązkowe dla rodzica, którego dziecko będzie uczęszczać na świetlicę.

Jak skontaktować się z wychowawcą świetlicy?

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować do wychowawców świetlicy poprzez dziennik elektroniczny.
Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2023/2024:
p. Anna Czarnecka
p. Małgorzata Janicka
p. Dorota Przybylska