OBIADY
Do wakcji pozostało:

W tym roku szkolnym, obiady do naszej szkoły dostarcza firma cateringowa “7Heaven”

Jeden posiłek kosztuje 5,40 zł.

Cena obiadu zawiera jedno danie gorące:  jednego dnia jest zupa, kolejnego dnia drugie danie.

Wszystkie zasady korzystania z obiadów w szkole zostały zawarte w regulaminie.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW I STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przywożonych przez firmę cateringową dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 2. Obiady wydawane są dla:
  • uczniów wnoszących opłaty indywidualne
  • dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje GOPS
  • dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.
 3. Płatności za obiady należy dokonywać za miesiąc z góry, maksymalnie
  do 10 dnia bieżącego miesiąca u p. Anny Czarneckiej nauczyciela świetlicy szkolnej.
 4. Płatności w czasie obostrzeń: co miesiąc rodzic każdego ucznia zapisanego na obiady będzie otrzymywał informację od nauczyciela prowadzącego posiłki przez e-dziennik.

Aby zapłacić za obiady należy przygotować wyliczoną kwotę w opisanej kopercie lub plastikowej koszulce, oraz przekazać płatność przez dziecko.( w przypadku ucznia klasy I lub 0 przez wychowawcę.)

 1. Zapisu i rezygnacji korzystania z posiłków dokonuje rodzic lub prawny opiekun
  u p. A. Czarneckiej wysyłając wiadomość przez e-dziennik.
 2. Posiłki dla klas III-VIII wydawane są w godzinach:

od 10:35 – 10:55

od 13:30 – 13:40

 1. Uczniowie klas I-II są przyprowadzani na stołówkę przez panią wydającą posiłki o następujących godzinach:

Zmiana poranna ( lekcje w godz. 8:00 – 12:40) – obiad o godz. 10:00

Zmiana popołudniowa ( lekcje po godz. 9:50) – obiad o godz. 13:00

 1. W przypadku nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt najpóźniej tego samego dnia do godziny 8:00 przez e-dziennik lub telefonicznie w formie sms-a na numer 518 487 232 ( w treści wiadomości należy podać godność dziecka oraz termin nieobecności).
 2. W przypadku jakichkolwiek trudności proszę komunikować się
  z p. A. Czarnecką przez e-dziennik.

 

REGUŁY ZACHOWANIA PODCZAS PRZERW OBIADOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.

 

 1. Podczas wydawania obiadów na stołówce, mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 2. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu z zachowaniem dystansu społecznego.
 3. Przed wejściem do stołówki uczeń zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk.
 4. Podczas spożywania obiadu należy zająć ustalone wcześniej miejsce. Każdy uczeń może siadać przy jednym stoliku tylko z uczniem z tej samej klasy.
 5. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek.
 6. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym, po czym samodzielnie odnieść brudne naczynia do okienka.
 7. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.
 8. Stoliki i poręcze krzesełek każdorazowo przed podaniem posiłku i po posiłku będą dezynfekowane.
 9. Posiłki będą serwowane w postaci gotowych porcji, w pojemnikach jednorazowych z wykorzystaniem sztućców jednorazowych.
 10. Po spożyciu posiłku oddane zużyte pojemniki i sztućce są odpowiednio segregowane i usuwane.
 11. Wydawanie posiłków odbywa się przez jedną wyznaczoną osobę.
 12. Posiłki będą wydawane w wyznaczonych grupach, godzinach i stolikach.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW