Zajęcia z klasą Ia poprowadziła pani Bożena Łukasik-Jędrzejewska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.


9 października 2018

11 kwietnia 2018  roku odbyło się w szkolnej bibliotece spotkanie z Barbarą Szelągowską autorką książek dla dzieci oraz Moniką Jędrychowską, która tworzy ilustracje do książek różnych autorów, w tym oczywiście do tekstów Barbary Szelągowskiej. W spotkaniu autorskim wzięli  udział chętni uczniowie klas od I do VI. Pani Szelągowska opowiadała jak powstaje [...]


9 października 2018

Zwycięzcami zostały Julia Lemańska i Weronika Dwórska


9 października 2018