Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym z okazji święta patrona naszej szkoły ” KWIECINEK” ” Moja mała ojczyzna- czyli najpiękniejsze miejsca w naszej okolicy” Zdjęcie w formacie przynajmniej A4 wraz z uzupełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do p. Anny Czarneckiej ( świetlica szkolna) do dnia 20.05.2019 r. ( poniedziałek) [...]


7 listopada 2019

list do rodziców na czas strajku


7 listopada 2019