Zarządzenie dyrektora szkoły w spranie organizacji pracy szkoły od 17.05.2021r.