Wyniki z konkursu języka angielskiego “A letter to Santa”

Organizatorki konkursu p. Maria Klimska i p. Ewa Kamińska