Wyniki Międzynarodowego Konkursu “Kangur Matematyczny 2022”

Jest nam bardzo miło poinformować, że nasi uczniowie z klas I – III w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny”2022 zajęli bardzo wysokie miejsca.
W kategorii “Maluch” – klasa 3 szkoły podstawowej,
uczeń kl. III b – Filip Paluchowski został Laureatem,
uczeń kl. III a – Adam Błoński zdobył wyróżnienie.
Dobre wyniki osiągnęli także pozostali uczniowie biorący udział w konkursie.
Wręczenie nagród nastąpi w szkole po otrzymaniu nagród z Centrali konkursu.
Zwycięzcom i Uczestnikom GRATULUJEMY!
Życzymy dalszych sukcesów.
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna szkoły”