Uwaga uczniowie

Zbliżają się Walentynki więc w naszej szkole z tej okazji będzie działać poczta walentynkowa. Kartki będą dostarczane w dniu 07.02.2020 r.

Z tej samej okazji ogłaszamy 07.02.2020 r. Dniem Czerwonym (osoby ubrane na czerwono unikną niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi)