SZKOLNY TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Program:
• Wyjazd na strzelnicę klas VIII – zajęcia z instruktorami – zasady bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania przy użyciu sprzętu strzeleckiego.
• Lekcje wychowawcze z projekcją filmów na temat bezpieczeństwa np. bezpieczeństwo w Internecie, w ruchu drogowym, w szkole w kl. I – III oraz w klasach IV – VIII.
• Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez przedstawicieli OSP w Bartnikach.
• Próbna ewakuacja