ŚWIĘTA MAJOWE, PAMIĘTAMY…

 

2 maja

Święto Polskiej Flagi

Święto Narodowe Trzeciego Maja – 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

W 1791r. posłowie Sejmu Wielkiego uchwalili Konstytucję 3 maja. Zmieniła ona ustrój Rzeczypospolitej: znosiła wolną elekcję i liberum veto, wprowadzała dziedziczność tronu, a także trójpodział władzy.

 

„Konstytucja 3 maja przyszła zbyt późno,

by ocalić państwo,

w porę, by ocalić naród”

Jan Nowak-Jeziorański

 

Opracowała p. Aleksandra Moskwa