PZU Ubezpieczenie
Drodzy Rodzice
W roku szkolnym 2022/2023 firmą jaka ubezpiecza wasze dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest PZU.
w Załączniku nr 1 ujęte są świadczenia i ich wartość jakie obejmuje polisa.
Sposób w jaki można zgłaszać roszczenia  następuje wg załącznika nr 2.
W załączniku nr 3 umieszczone są ogólne warunki ubezpieczenia.
NR POLISY PZU Edukacja nr 1075010631
Kliknij w link poniżej: