Podziękowanie za promowanie idei #BeActive wśród dzieci i młodzieży