Plastyczny konkurs WIELKANOCNY

Przed nami najbardziej radosne i wiosenne Święta Wielkanocne.

W związku z tym zapraszamy wszystkich  chętnych  uczniów
z Zespołu Szkoło- Przedszkolnego w Bartnikach
do wzięcia udziału w szkolnym  konkursie
„Na najpiękniejszą pisankę oraz stroik wielkanocny”.

 

Cele konkursu:

 • kontynuowanie tradycji wykonywania ozdób świątecznych
 • prezentacja ozdoby świątecznej, jako elementu uwzględniającego tradycje Świąt Wielkanocnych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień manualnych i plastycznych dzieci
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy

Zadanie konkursowe:

Przedmiotem konkursu jest indywidualne wykonanie pisanki wielkanocnej przez uczniów klas
I-III oraz  stroika wielkanocnego przez uczniów klas IV-VIII, dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej.

Ocena prac i zasady przyznawania nagród:

 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.
 • Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

– pisanka wielkanocna – klasy I-III

– stroik wielkanocny klasy IV-VIII

zgodnie z następującymi kryteriami:

 • samodzielność wykonania pracy,
 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania.

Terminy:

 • Wykonaną pracę należy przesłać w formie zdjęć drogą elektroniczną na adres: swietlica.bartniki@gmail.com do dnia 30 marca 2021r.

W jednej wiadomości należy przesłać dwa zdjęcia:
1-zdjęcie powinno przedstawiać jedynie wykonaną ozdobę świąteczną.

2- na drugim zdjęciu musi być sfotografowany uczeń wraz ze swoją pracą.

W tytule wiadomości wpisujemy imię, nazwisko i klasę ucznia.

 • Przesłane zdjęcia prac zostaną umieszczone w galerii na stronie internetowej szkoły oraz świetlicowym koncie facebook .
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przerwie świątecznej. Informacja o zwycięzcach  oraz sposobie odebrania dyplomów i nagród, zostanie przekazana  drogą elektroniczną na e-dzienniku.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Organizatorzy: Sylwia Markus, Anna Czarnecka