Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego, Wychowawcy będą wydawać świadectwa, nagrody i dyplomy. Żeby uniknąć grupowania się, każda klasa ma ustalony przedział czasowy, w którym będzie możliwość odbioru dokumentów. Uczniowie odbierający muszą być zdrowi, nie mogą przebywać na kwarantannie, powinni być w maseczce i rękawiczkach oraz pamiętać  o zachowaniu dystansu społecznego – minimum 1,5 m. Proszę, aby do budynku szkoły weszli tylko uczniowie. Odbiór świadectw w tym dniu nie jest obowiązkowy. Można umówić się na  inny dogodny sposób i termin. Jeżeli do szkoły chodzi  więcej niż jedno dziecko, będzie możliwość odbioru świadectw w jednym czasie.

Uczniowie czekają przed wejściem, nie gromadząc się w grupach. Po uczniów schodzi wychowawca klasy.

klasa Ia – godz. 8.00 – sala nr 5 – wejście główne, do szatni, z szatni wejściem bocznym do sali.
klasa Ib – godz. 8.35 – sala nr 5 – wejście główne, do szatni, z szatni wejściem bocznym do sali.
klasa IIa – godz. 8.00 – sala nr 2 – wejście główne, na parter w prawo do sali
klasa IIb – godz. 8.35 – sala nr 2 – wejście główne, na parter w prawo do sali
klasa IIIa – godz. 9.00 – mała sala gimnastyczna – wejście od wybiegu szkoły
klasa IIIb – godz. 9.30 – mała sala gimnastyczna – wejście od wybiegu szkoły
klasa IIIc – godz. 10.00 – mała sala gimnastyczna – wejście od wybiegu szkoły
klasa IV – godz. 8.00 – sala nr 14 – wejście od wybiegu, w lewo na górny korytarz starej części szkoły
klasa Va – godz. 8.15 – sala nr 21 – wejście od wybiegu, w prawo na nową część szkoły
klasa Vb – godz. 8.45 – sala nr 18 – wejście od wybiegu, w prawo na nową część szkoły
klasa Vc – godz. 9.30 – sala nr 19 – wejście od wybiegu, w prawo na nową część szkoły
klasa VIa – godz. 8.45 – sala nr 13 – wejście główne, w prawo schodami na górną część szkoły
klasa VIb – godz. 9.00 – sala nr 10 – wejście główne, w lewo schodami na górną część szkoły
klasa VIc – godz. 9.45 – sala nr 11 – wejście główne, w prawo schodami na górną część szkoły
klasa VIIa – godz. 9.30 – sala nr 15 – wejście główne, w prawo schodami na górną część szkoły
klasa VIIb – godz. 8.00 – sala nr 9 – wejście od wybiegu, na prawo schodami, na górny korytarz starej części szkoły.
klasa VIIIa – godz. 11.00 – wejściem głównym, prosto do hali sportowej
klasa VIIIb i VIIIc – godz. 11.00 – wejściem od wybiegu, w lewo do hali sportowej.