Konkurs Bożonarodzeniowy

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO.

 I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach

II. Cele konkursu

– kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

– rozwijanie wrażliwości estetycznej i kreatywności dzieci i młodzieży

– pobudzenie aktywności twórczej wśród uczniów szkoły

– stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych

 

III. Kategorie konkursowe

Konkurs będzie obejmował trzy kategorie tematyczne i wiekowe.

 

Kategoria dla klas I-III Szkoły Podstawowej

„ Świąteczne drzewko”

– Temat kategorii konkursu dotyczy wykonania drzewka świątecznego dowolną techniką plastyczną z możliwością zastosowania techniki mieszanej.

 

Kategoria dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej

„ Stroik bożonarodzeniowy”

– Temat kategorii konkursu dotyczy wykonania stroika dowolną techniką plastyczną( świeży świerk, wianuszek, świecznik).

Kategoria dla wszystkich klas Szkoły Podstawowej

„ Pierniczkowe cudeńka”

– Temat kategorii konkursu dotyczy wykonania ozdoby świątecznej z piernika
( szopka, chatka, figurka, ozdoba choinkowa).

IV. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy dostarczyć najpóźniej do 2 grudnia 2022r.
do p. Anny Czarneckiej – nauczyciela świetlicy szkolnej.

 

V. Ocena prac i zasady przyznawania nagród:

– O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.

– Prace ocenianie będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  • ogólny wyraz artystyczny
  • estetyka wykonania
  • oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów
  • stopień trudności wybranej techniki plastycznej
  • nawiązanie do tematyki świątecznej

– Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy w każdej kategorii wiekowej, które będą ufundowane przez Radę Rodziców.

– Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 10 grudnia 2022r. nagrody będą wręczane na apelu po Spotkaniu Bożonarodzeniowym.

– Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VI. Zgody

Udział w konkursie oraz dostarczenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na sprzedaż pracy podczas szkolnego kiermaszu bożonarodzeniowego.

VII. Nauczyciele odpowiedzialni za organizację

– p. Bożałek-Gałka Anna, p. Czarnecka Anna, p. Markus Sylwia, p.Pecyna Elżbieta.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
Laureaci, otrzymają atrakcyjne nagrody.