Klauzule Informacyjne

Szanowni Rodzice!
Proszę o zapoznanie się z Klauzulami Informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w celu spełniania obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach.

Klauzule informacyjne-czytaj