21.05.2022 Drodzy rodzice i uczniowie

Informujemy, że na placu przed szkołą od strony ulicy powstał zielnik. Fundusze na wymianę podłoża oraz zakupienie roślin otrzymaliśmy z projektu pt. “Bez obawy poznajemy owady”. Opracowaniem projektu zajęła się p. Emilia Boryna przy współpracy z Radą Rodziców. Dnia 21.05.2022 r. przed szkołą rozpoczęły się prace porządkowe. Brali w nich udział Rodzice, Nauczyciele oraz chętni uczniowie. Serdeczne podziękowania składamy: p. Emilii Borynie, p. Marcie Orłowskiej – Surała, p. Małgorzacie Bogusiewicz, p. Magdalenie Majorowicz, p. Krzysztofowi Borynie, p Karolinie Kowalczyk oraz p. Aleksandrze Dusza – Dobek Nauczycielom – p. D. Przybylskiej, p. A. Balińskiej, p. M. Janickiej i Uczniom z klas IV – VIII