szkolny logopeda i jego zadania
Do wakcji pozostało:

Logopedą w naszej szkole jest mgr Wioletta Olejnik- specjalista w zakresie neurologopedi, oligofrenopedagogiki , terapeuta pedagogiczny

 

Do głównych zadań logopedy szkolnego należy:

 • Przeprowadzanie badań przesiewowych.
 • Szczegółowe badania logopedyczne wytypowanych do terapii uczniów
 • diagnoza szczegółowa, określenie kierunków postępowania logoterapeutycznego    Nawiązanie kontaktu z rodzicami dzieci włączonych do terapii logopedycznej w celu przeprowadzenia wywiadu dotyczącego rozwoju psychofizycznego dziecka i rozwoju jego mowy.
 • Stała współpraca z rodzicami – udzielanie wskazówek do kontynuacji logoterapii w domu, ocena stanu mowy dzieci.
 • Współpraca z wychowawcami klas oraz nauczycielami wspomagającymi.
 • Organizowanie i prowadzenie zajęć logopedycznych w klasach I-VIII,oraz w przedszkolu (według tygodniowego harmonogramu zajęć).

 

Do najczęściej występujących wad wymowy u dzieci w szkole należą:

sygmatyzm

rotacyzm

wymowa bezdźwięczna

lambdacyzm

kappacyzm

gammacyzm

Korygowane są zaburzenia mowy występujące w oligofazji, afazji, autyzmie,Zespole Aspergera, niedosłuchu.

W toku terapii realizowane są następujące czynności:

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • usprawnianie aparatu oddechowego i fonacyjnego
 • korygowanie wad wymowy i zaburzeń mowy
 • stymulowanie rozwoju językowego dzieci
 • rozwijanie słownictwa
 • kształcenie słuchu fonematycznego
 • usprawnianie percepcji słuchowej
 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w zespołach 2-3 osobowych. Odbywają się systematycznie jeden,dwa razy w tygodniu.

Gabinet logopedyczny wyposażony jest w niezbędne pomoce do ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne, do ćwiczeń oddechowych, korygujących wady wymowy oraz do ćwiczeń rozwijających funkcje językowe.