Zarządzenie Nr 3 / 2020 /2021 w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych