Komunikat do rodziców

Szanowni Państwo,

decyzją Premiera i Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole zostają odwołane.
12, 13 marca br. to dni, w których, w szkole, w godz. 7.00 – 17.00 będą odbywały się zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym w domu rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki.
Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Szkoła będzie zamknięta do 25 marca.
O dalszych decyzjach będziemy Państwa informować za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej.

Z poważaniem
Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach

Przekazujemy Państwu komunikat MEN z dn. 11. 03. 2020 r.
“Rodzicu,
ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.”